Vacon/Danfossin Producta 1 kiinteistö Vaasa Airport Parkissa

Producta I

Runsorvägen 7, Vasa

Färdigställande: år 2005 och 2008
Storlek: 5828 brm² och 7904 brm²

I två faser mellan 2006–2008 var Vaasa Parks byggherre för produktionsanläggningar till Vacon Oyj (nuförtiden del av Danfoss-konsernen) samt DHL-konsernen. Fastigheterna skräddarsyddes enligt användarnas behov, vilket innefattade både tillverkning av frekvensomvandlare samt interna logistikfunktioner. Fastighetsbolaget Producta I:s båda byggnader såldes till Varma år 2008 och de blev senare en del av en fastighetshelhet ägd av Logicor Oy. Nuvarande ägaren är Danske Banks fastighetsfond.

Relaterade artiklar