Denna dataskyddspolicy gäller personal, kunder och samarbetspartners till tjänsterna som tillhandahålls av Vaasa Parks Oy Ab, VP Facilities Oy Ab och deras dotterbolag, för vilka Vaasa Parks Oy Ab, VP Facilities Oy Ab eller deras dotterbolag fungerar som personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsansvarig

Vaasa Parks Oy Ab (senare ”Vaasa Parks”)
VP Facilities Oy Ab (senare ”VP Facilities”)
Yrittäjänkatu 17
65380 Vasa
06 – 28 28 228
https://www.vpfacilities.fi

Våra kunders dataskydd är viktigt för oss och vi vill agera så transparent som möjligt i frågor som rör dataskydd. Vi har utarbetat en integritetspolicy som förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar över, överför och lagrar våra kunders data. Du kan få specifik information om olika register (t.ex. nyckelhanteringsregister, kameraövervakningsregister, kundkontaktinformationsregister) genom att kontakta Vaasa Parks eller VP Facilities personal.

Insamling och användning av personuppgifter

Vaasa Parks och VP Facilities samlar in och behandlar personuppgifter om personal, kunder och partners, t.ex. för att hantera relationen mellan Vaasa Parks/VP Facilities och dem samt för att garantera säkerheten.

Exempel på användning av personuppgifter:
• Hantering av kundrelationer (t.ex. fakturering, kundservice)
• Tillhandahålla och producera tjänster, samt informera och marknadsföra dem
• Garantera skydd och säkerhet för kunder, skydda egendom i fastigheter och förhindra brott (nyckelhantering, kamera och åtkomstkontroll)
• Verksamhetsutveckling, dataanalys och statistik

Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Webbplatscookies och liknande teknologier

Vaasa Parks/VP Facilities webbplatser använder cookies och annan liknande teknologi. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet för att samla in och spara information om de val som görs av användarens webbläsare.

Google Analytics 4: Vi använder Google Analytics webbanalystjänst på vår webbplats, som övervakar och rapporterar användningen av vår webbplats. Tjänsten lagrar information i 24 månader efter besök på webbplatsen.

Dealfront: Vi använder Dealfront-tjänsten på vår sida, som samlar in information om webbplatsbesökare på företagsnivå. Tjänsten lagrar information i 24 månader efter besök på webbplatsen.

LinkedIn: På hemsidan  använder LinkedIn Insight-tags, som mäter effektiviteten av LinkedIns annonsering, och tillhandahåller användar- och analysinformation om våra webbplatsbesökare. Tjänsten lagrar information i 24 månader efter besök på webbplatsen.

Vår webbplats använder även Google Tag Manager för att hantera cookies.

Vi ber om ditt samtycke till användningen av dessa cookies när du besöker vår webbplats för första gången. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies från cookieinställningarna på sidan. Cookie-inställningar kan nås från kugghjulsikonen längst ner till vänster på sidan.

Överföringar av data

Personuppgifter kan behandlas av anställda i Vaasa Parks/VP Facilities, samt anställda i Vaasa Parks moderbolag Vaasa Facilita och dess dotterbolag.

Personuppgifter kan också behandlas av våra tjänsteleverantörer, som erbjuder oss till exempel informationsteknologi- och analystjänster. Dataöverföringar utförs i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom de gränser som den fastställer.


Vaasa Parks and VP Facilities kan också komma att överlämna personuppgifter till tredje part i samband med omorganisation, sammanslagning eller försäljning av verksamheten. Vaasa Parks och VP Facilities kan behöva lämna ut personuppgifter även enligt lag, antingen i samband med rättsprocesser eller på begäran av myndigheter.

Överföring av data utanför EU eller EES

Data överförs i regel inte utanför EU eller EES. Vissa produkter vi använder kräver att viss data överförs utanför EU:
– Google Analytics 4
– Hubspot


Överföringar baseras på standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

Skydd av personlig information

Vaasa Parks och VP Facilities tar skyddet av personlig och annan information på allvar. Vaasa Parks och VP Faiclities lagrar personuppgifter i informationssystem som begränsade personer har tillgång till, och som finns i lokaler skyddade av fysiska säkerhetsåtgärder.

Vid överföring av personuppgifter använder Vasaa Parks och VP Facilities system skyddade av separata åtkomsträttigheter, vars teknologi förhindrar att uppgifterna kan ses under överföringen. Krypterade anslutningar används för dataöverföring, som skyddas av till exempel SSL-kryptering.

Insynsrätten och rätten att kräva rättelse av uppgifter

Varje person i personuppgiftsregistren har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter.

En person kan begära radering av sina uppgifter från Vasaa Parks eller VP Facilities system, i vilket fall vi kommer att radera eller anonymisera uppgifterna, om det är möjligt inom de ovan nämnda behoven.

Frågor relaterade till dataskydd

Om du vill ha mer information om dataskyddspolicyn för Vaasa Parks eller VP Facilities, eller om du vill göra en förfrågan eller ändringsförfrågan relaterad till personuppgifter, vänligen kontakta oss. Vi kommer att svara på din kontakt så snart som möjligt.

Vaasa Parks Oy Ab
VP Facilities Oy Ab

Företagaregatan 17
65380 VAASA

Jenna Hoffrén
Servicekoordinator
jenna.hoffren@vaasaparks.fi

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 13 oktober 2023