Uppförande av företagslokaler

Vi uppför kostnadseffektivt högklassiga företagslokaler enligt företagens behov. Vår verksamhet grundar sig på kartläggning av kundens behov och önskemål, grundlig planering, omfattande konkurrensutsättning av genomförandet samt aktiv handledning och övervakning av byggprocessen. Vi ansvarar för projektet i processens alla faser:

  • förberedning (användarförhandlingar, finansiering, tomtförhandlingar osv.)
  • planering
  • byggande
  • objektets överlåtelseförfarande
  • uppgifter under garantiperioden

Projekten som genomförs enligt verksamhetsmodellen grundar sig på nära samarbete med och öppenhet gentemot användarföretagen. Den flexibla målprismodellen möjliggör att objektet kan utvecklas även under byggnadsfasen så att användarens slutliga genomförande- och hyreskostnad hela tiden kan förutses.

Om du är intresserad av att bygga lokaler i Vasaregionen, kontakta oss.

Kontaktperson: Mikko Harju och Ulla Mäki-Lohiluoma

Fastighetsutvecklingstjänster

Med vår förnyade strategi står vi till tjänst även som utvecklare av fastigheter i olika åldrar. Vi söker i Vasaregionen kommersiella fastigheter som är i behov av omfattande renovering och omvandlar dem enligt företagens behov bl.a. till moderna aktivitetsbaserade kontor.

Kontaktperson: Ulla Mäki-Lohiluoma

Manageringstjänster

Om användarna och/eller hyresgästerna önskar är vi redo att sköta om och ansvara för managering av fastigheten när objektet är färdigt.

Manageringen kan täcka tjänster inom fastighetsskötsel omfattande eller delvis:

  • förvaltningsmässiga uppgifter
  • juridiskt arbete
  • tekniskt underhåll (skötsel, service och underhåll av byggnaden)

Manageringstjänsternas helhet planeras flexibelt tillsammans med fastighetsägaren.

Enligt användarnas önskemål kan för objekten planeras och genomföras även en servicehelhet som innefattar bl.a. aulainfo-, konferensrums- och restaurangtjänster.

Kontaktperson: Mikko Harju