VP Facilities låter bygga, underhåller och managerar företagslokaler

VP Facilities genomför byggherreuppdrag för kommersiella fastigheter i Vasaregionen, vilka skräddarsys enligt företagens behov. Vi sköter projekten raskt, högklassigt och kostnadseffektivt med 20 års erfarenhet.

VP Facilities som juridiskt bolag startade sin verksamhet i november 2018 genom delning av helheten Oy Vaasa Park Ab. Vid uppdelningen övertog VP Facilities ansvaret för verksamheten att skräddarsy affärslokaler för företag enligt deras önskemål, vilken Oy Vaasa Parks Ab startade år 2007.

Byggherre för lokal- produktions- och logistikbyggnader

Vi verkar som byggherre för i första hand kontors-, produktions och logistikbyggnader i Vasaregionen. Vi verkar inte i första hand som långvarig fastighetsinvesterare, utan byggnaderna kan efter färdigställandet säljas till fastighetsinvesterare.

VP Facilities samarbetar nära med Vaasa Parks och dess moderbolag Vaasa Facilita,  i samma lokaler och med samma kunniga team. Bolaget verkar enligt marknadsvillkor och ansöker inte om kommunala lånegarantier.

VP Facilities ägs av