VP Facilitiesin omistama EnergyLab-rakennus

EnergyLab Vaasa

Universitetsstranden 1, Vasa

Färdigställande: år 2016
Storlek: 3268 brm²

Energylab är ett produktutvecklings-, forsknings- och utbildningslaboratorium beläget på Brändö i Vasa, vars största användare är Vasa Universitet. Även Wapice Oy och KVVY-Botnialab verkar i huset. Energilaboratoriet är det första steget mot en vetenskapspark inom energiteknologi, som är unikt även ur ett riksomfattande perspektiv. I vetenskapsparken är det möjligt att bygga forsknings- och produktutvecklingsutrymmen samt andra företagslokaler på totalt cirka 17 000m2.

Fastigheten, som är även känd som VEBIC-byggnaden, färdigställdes år 2015 och Vaasa Parks agerade som byggherre och beställare av projektet. Efter uppdelningen av Vaasa Parks verksamhet år 2018 övergick aktierna för EnergyLabs fastighetsbolag till VP Facilities. År 2023 såldes fastigheten till Vasa Universitet.

Kontaktperson: Mikko Harju

Relaterade artiklar