CJ0B1905

Powergate II

Bodgränden 2, Vasa

Färdigställande: år 2019
Storlek: 6186 brm² + 6282 brm² + 4196 brm²

Det andra Powergate kontorskomplexet, byggt för Wärtsiläs bruk, färdigställdes hösten 2019. Efter färdigställandet av Powergate II kunde runt 900 av de cirka 3000 Wärtsilä-anställda i Vasa flytta in under samma tak. Fastigheten innehåller dessutom ett för Wärtsilä strategiskt viktigt globalt fjärrövervakningscenter. Vid planeringen och utformandet av fastigheten har miljöfaktorer tagits i beaktande så att man senare kan ansöka om certifiering för miljöklassificering av byggnaden. Dessutom bidrar ett omfattande solenergisystem på sydfasaden och taket till att minska mängden köpt energi.

Vaasa Parks agerade byggherre och första ägare av fastigheten. Nordisk Renting Oy köpte fastigheterna år 2018.

Kontaktperson: Mikko Harju och Ulla Mäki-Lohiluoma

Relaterade artiklar