Tarhaajantie 2 osoitteessa sijaitseva tehdashalli Vaasa Airport Parkissa

Primo Finland Oy etablerar sig i Vaasa Airport Park – industrihallarna kommer att användas för high tech produktion

För ungefär ett år sedan kom nyheten att industrihallarna som länge använts av Wärtsilä hade fått nya lokala ägare. Wärtsiläs flytt till Vasklot slutfördes 31.3.2022 enligt tidtabell. Ett nytt hyresavtal med Primo Finland undertecknades i mars. Det långa hyreskontraktet omfattar alla tre industrihallar samt hela tomten runtom dem.

”I slutet av 2022 kommer Primo att flytta till ett fabriksutrymme, vilket är 30 % större än den nuvarande anläggningen. Detta kommer möjliggöra avsevärd expansion och snabbare produktionslinjer. Den nya fabriken kommer att innehålla mycket ny teknik, automation och robotik”, säger Jari Lehtimäki, VD för Primo Finland Oy.

”Fastigheten i Runsor gör det möjligt att ta i bruk intelligenta produktionslinjer. Vi drar nytta av bästa praxis från våra andra europeiska fabriker och kombinerar dem med de senaste Industry 4.0-standarderna. Resultatet blir den nya fabriken i Vasa”, fortsätter Lehtimäki.

Primo Finlands blivande utrymmen består av cirka 11 400 m2 av industrihallar med kontorsutrymmen. Tomtens yta är ca 2,5 ha. Under år 2022 kommer det göras en del ändringsarbeten och reparationer och bl.a. ska gamla kontor i halldelen rivas. Kontorsdelen kommer att genomgå främst ytrenovering och det kommer byggas nya moderna pausutrymmen och sociala faciliteter. Det centrala läget mitt i företagsparken och i korsningen av livligt trafikerade vägar kommer användas för att utveckla företagets synlighet.

Bild från när hyresavtalet skrevs under 22.3.2022, från vänster Niclas Lundell (Famdell Oy Ab), Jari Lehtimäki (Primo Finland Oy), Kenneth Krooks (Kvadraten Ab) samt Ulla Mäki-Lohiluoma (VP Facilities Oy Ab).

”Primo Finland Oy:s beslut att placera sig i Runsor är en riktigt bra lösning. Det är fint att de färdiga industribyggnaderna kan användas av ett stort globalt företag med högt förädlingsvärde. Ekologiska skäl gynnar också utnyttjandet av befintliga byggnader, även om nya industri- och lagerfaciliteter sannolikt kommer behövas i Vasa inom en väldigt snar framtid” säger Ulla Mäki-Lohiluoma, VD för KOy T2 Partners Fab och VP Facilities Oy Ab.

”Primo tillför ny efterfrågan på t.ex. lunchrestauranger och andra tjänsteleverantörer i företagsparken. Och så tillför de även ny aktivitet för den fortsatta utvecklingen av hela EnergyVaasa-klustret nära flygfältet och GigaVaasa-området”, fortsätter Mäki-Lohiluoma.

Planeringen av renovationerna har redan påbörjats i samarbete med Primo och utvalda planerare. Byggherreuppgifterna sköts av fastighetsbolaget och ägarbolagen, med Linus Krooks och byggherrechef Mikko Harju (VP Facilities) i spetsen.

”I samband med de många hyresförhandlingarna vi hade, konstaterade vi att de tre hallarna hade potential för många olika typer av användning. Att gå vidare med en enda användare är dock den mest kostnadseffektiva och bästa lösningen för alla parter för att möjliggöra en snabb renoveringstidtabell”, konstaterar Linus Krooks, VD för Kvadraten Oy Ab.

Mer information:
Jari Lehtimäki, tel. 050 581 1604, fijle@primo.com
Ulla Mäki-Lohiluoma, tel. 040 573 3004, ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi
Linus Krooks, tel. 040 182 2180, linus@kvadraten.fi
Mikko Harju, tel. 040 036 2552, mikko.harju@vaasaparks.fi

Relaterade artiklar