Smartgrid_1_HQ_visu24.com

Brändös SmartBay-projekt en unik chans för företag – vattenområdet erbjuder många möjligheter

SmartBay-huset (som tidigare marknadsfördes under namnet SmartGrid Vaasa) erbjuder med sina vattenområden och flexibla utrymmen ett brett utbud av möjligheter för olika typer av aktörer.

Man har redan kommit långt i lovprocessen och planeringen av huset som kommer resa sig bredvid EnergyLab Vaasa/VEBIC-huset på Brändö. Första våningen i 3-våningsfastigheten är reserverad för 1–2 serviceföretag, andra våningen för 2–9 kontor och högsta våningen för 1–2 kontor. Det vackra skärgårdslandskapet kan bäst beundras både från kontorsvåningarnas balkonger och från takterrassen som hör till det högkvalitativa mötesrum som finns på byggnadens tak.

Det speciella med detta strandobjekt är vattenområdet som hör till tomten, och som kan nås snabbt från 1.våningens serviceutrymmen.

– Utöver moderna och flexibla utrymmeslösningar erbjuder SmartBay också en unik möjlighet att utnyttja vattenområdet som hör till tomten. Möjligheterna är oändliga – till exempel kunde privata bryggor eller uthyrning av kanoter placeras här, säger Ulla Mäki-Lohiluoma, vd på VP Facilities.

Objektets parkeringsplatser finns både under och intill byggnaden. En laddplats för elcyklar har även planerats. Laddstationer till elbilar byggs efter de blivande kundernas behov.

Anpassningsbarhet och grön energi

Dagens flexibla arbetssätt kräver att även företagslokaler lätt ska kunna anpassas efter ändrade behov. Detta har man beaktat också i SmartBay-projektet.

– Coronapandemin har förlängt detta projekt, eftersom företag har behövt tid att fundera hur de ska använda sina verksamhetslokaler i framtiden. SmartBay-huset, liksom våra andra fastigheter, erbjuder väldigt mycket flexibilitet och man kan skräddarsy utrymmenas layout efter kundernas behov utan att störa hustekniken, berättar Mikko Harju, byggherrechef på VP Facilities.

Utöver anpassningsbara utrymmen satsar SmartBay även på förnybar energi.

– I SmartBay används jordvärme och -kylning som minskar husets koldioxidavtryck. Vi testar alltid nya lösningar i våra nybyggen och till detta objekt har vi planerat ett solenergisystem som baserar sig på tunnfilmsteknik, berättar Harju.

Byggbeslutet på kommande

VP Facilities siktar på att ta det slutliga byggbeslutet om SmartBay före årets slut.

– När bygget startar tar det ungefär ett år att färdigställa, bedömer Harju.

Även om preliminära reservationer redan har gjorts och ytterligare förhandlingar pågår, kan olika typer av utrymmeslösningar fortfarande diskuterades med nya aktörer.

– Till exempel kan de separata 228 och 191 kvadratmeter stora serviceutrymmena på första våningen även skräddarsys för att passa ett enskilt företag, berättar Mäki-Lohiluoma.

Blev du intresserad?

Mer information om bland annat lediga lokaler ger

Ulla Mäki-Lohiluoma
verkställande direktör, VP Facilities Oy Ab
040 5733 004
ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi

och

Mikko Harju
byggherrechef, VP Facilities Oy Ab
0400 362 552
mikko.harju@vaasaparks.fi

Relaterade artiklar