DJI_0466

Betydande fastighetsobjekt i Vasa åter i lokal ägo

Industrihallar och tomt i hjärtat av Runsor möjliggör ny verksamhet

Fastigheten på Farmarevägen 2 har fått nya, lokala ägare. Köparen i fastighetsaffären som ingicks den 29 april 2021 var det nya bolaget KOy T2 Partners Vaasa FAb, som ägs av VP Facilities Oy Ab, Kvadraten Ab och Famdell Oy Ab, var och en med en tredjedels andel. Köpesumman offentliggörs inte.

”I egenskap av Vasabor samt aktörer och placerare inom fastighetsbranschen vill vi utveckla Vasa och det här området. Med den nya samarbetsformen kan vi också göra det möjligt för företag att skapa nya positiva nyheter. Alla tre har vi något olika roller i bolaget, och vi kompletterar varandra”, konstaterar det nya bolagets styrelseordförande och Famdell Ab:s verkställande direktör, Niclas Lundell.

Fastigheten består av 12 000 m2 industrihallar, som är i användning i nuläget, samt 16 000 m2 kontorsbyggnader, som har stått tomma drygt ett år. Den egna tomtens storlek är 94 000 m2. Fastighetens läge, vid motorvägens huvudsakliga ankomstriktning till företagsparken Vaasa Airport Park, är utmärkt.

”VP Facilities och Vaasa Parks har under Ullas ledning utvecklat Runsor till ett betydande företagsområde. Det objekt som nu köptes utgör en stor del av hela området och har ett synligt läge. Enligt min åsikt är så här bra tomter sällan tillgängliga. Vår uppgift är att utveckla och renovera de befintliga industrihallarna så att de bästa sidorna framhävs, ” säger Kenneth Krooks. Han verkar i det nya bolagets styrelse och är ordförande i styrelsen för Kvadraten Ab.

Objektets industrihallar är i god allmän kondition. I synnerhet det nyaste höga lagret, som färdigställdes i början av 2000-talet, kommer när det blir ledigt att erbjuda goda möjligheter för många olika slag av lager- och produktionsverksamheter. Samtliga hallar kan moderniseras och skräddarsys till fungerande lösningar för verksamheter av olika omfattning och enligt kundernas individuella behov.

Kontorsbyggnaderna kommer däremot att rivas i sin helhet. Försäljaren sökte rivningstillstånd för objekten i mars, och rivningsarbetet ska enligt planerna genomföras under innevarande år.

”Den största utmaningen med objektet är de många tomma kontorslokalerna. Vi har beslutat att alla kontorsdelar som är byggda enligt 1980- och 1990-tals modell och delvis är i dåligt skick ska rivas. På så vis får vi en ny stor tomt, där vi i första hand planerar byggnader av produktionstyp enligt företagens behov, i en till tre helheter”, säger Ulla Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör för VP Facilities Oy Ab. Hon är också verkställande direktör för T2 Partners Vaasa samt för KOy Producta III Vaasa, det andra bolaget som grundades för den kontorsdel som ska rivas. Producta III Vaasa ägs i sin helhet av VP Facilities.

Industrihallarna är tills vidare i sin helhet uthyrda, men utveckling och marknadsföring startar omedelbart i samarbete mellan T2 Partners-parterna.

”Vi vet att det på grund av de positiva företagsnyheterna i Vasaregionen är stor efterfrågan på objekt av den här typen. Byggnaderna har redan främjat verksamheten för många företag och gett arbetsmöjligheter till tusentals sakkunniga. Vårt huvudsakliga mål är att genom gemensam utveckling erbjuda företag konkurrenskraftiga verksamhetsmiljöer mitt i energiteknologiföretagens ekosystem. Vi är övertygade om att vi är ett bra team för den här uppgiften,” konstaterar Lundell, Krooks och Mäki-Lohiluoma.

Mer information:

Niclas Lundell, tel. 050 313 7045, niclas.lundell@famdell.fi
Kenneth Krooks, tel. 0500 562 865, kenneth@kvadraten.fi
Ulla Mäki-Lohiluoma, tel. 040 573 3004, ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi

Relaterade artiklar