KOy Puffetti FAb kiinteistö joka sijaitsee osoitteessa Pitkäkatu 55

Kontors- och affärslokalhus i Vasa centrum bytte ägare, grundrenoveringens mål är moderna multifunktionella kontor

Kontorshuset på Storalånggatan 55 flyttades till VP Facilities Oy Ab:s ägo som ett fastighetsutvecklingsprojekt

KOy Puffetti Fab, som ligger i korsningen mellan Fredsgatan och Storalånggatan i Vasa centrum, bytte ägare 5.7.2019. Säljaren av objektet var KOy Handelsesplanaden 14 FAb / Högskolestiftelsen i Österbotten. VP Facilities Oy Ab köpte fastighetsaktiebolagets aktier i sin helhet. Parterna har kommit överens om att inte avslöja försäljningspriset.

VP Facilities Oy Ab, som bildades i november 2018 till följd av Oy Vaasa Parks Ab:s helhetsuppdelning, har i över ett år förhandlat om köpet av fastigheten för att ha det som sitt första fastighetsutvecklingsprojekt. Att skaffa ett kontorshus i centrala Vasa har varit som föremål för särskild granskning bland annat på begäran av flera Futura I-IV-kunder.

”Den bästa placeringsplatsen för ett företag kan ändra om det blir förändringar i ex. kundrelationer eller arbetstagarnas boplats. I framtiden vill vi erbjuda moderna, effektiva multifunktionella kontor i centrum som ett alternativ till företagsområden utanför centrum. Arbetet med att utveckla huset kommer att påbörjas omedelbart och allra först ska vi träffa de nuvarande hyresgästerna för att identifiera deras önskemål”, säger VP Facilities verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma.

När Vaasa Parks visade intresse för FAb Puffetti / Storalånggatan 55, öppnades diskussionerna om en eventuell avyttring av fastigheten. Med vetskapen om ett kommande renoveringsbehov, och mot bakgrunden att FAb Handelsesplanaden 14 under de senaste åren gjort omfattande renoverings- och utvecklingssatsningar i ”Aktia-huset”, Högskolestiftelsen huvudinvestering på fastighetssidan, så ledde diskussionerna till en affär. Vi ser VP Facilities som en bra köpare som nu får genomföra uppdraget att utveckla Puffetti-fastigheten, samtidigt som vi får fokusera på vår kärnverksamhet”, fortsätter Kjell Blomqvist, tf verkställande direktör för FAb Handelsesplanaden 14 och Högskolestiftelsen i Österbotten.

KOy Puffetti Fab är en kontorsbyggnad som färdigställdes år 1988, där bland annat Vasa-kontoret för statens företagsfinansiering (handels- och industriministeriet och Finnvera) inledningsvis var beläget. Förutom tre kontorsplan finns på första våningen också affärslokaler. I källaren finns bilplatser för tio bilar. Golvytan på fastigheten är ca 1400 m2. Tomten ägs av fastighetsbolaget.

Objektets planering påbörjas omedelbart efter möten med användarna av huset. Målet är att påbörja renoveringen under år 2020.

Mer information:

Ulla Mäki-Lohiluoma                                                      Kjell Blomqvist
tel. 040 573 3004                                                           tel. 050 557 5180
ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi                           kjell.blomqvist@abo.fi

 

VP Facilities – Framgångsbyggaren

VP Facilities Oy Ab (tidigare del av Oy Vaasa Parks Ab) är ett fastighetsföretag som ägs Vasa Stad, teknologicentrum Oy Merinova Ab och kapitalplaceringsbolaget Oy Wedeco Ab, med en tredjedel var. Företaget förbereder, fungerar som byggherre till och renoverar skräddarsydda företagslokaler i Vasa. Sedan 2007, när verksamhetsmodellen har varit i bruk, har företagslokaler (Vacon/Danfoss produktionsanläggningar, The Switch -produktutvecklingsanläggning, Powergate- kontorshusen för Wärtsiläs bruk, Citec huvudkotor och EnergyLab till Brändö) på 50000m² genomförts (med ett köpvärde på ca 75 milj. euro). Nästa nybyggnadsprojekt är SmartGrid -kontorsbyggnaden på Brändö.

Högskolestiftelsen i Österbotten – för högre utbildning i Österbotten

Högskolestiftelsen i Österbotten stöder högre utbildning och forskning på svenska i Österbotten. Stiftelsen förvaltar ett kapital på drygt 30 miljoner euro och delar årligen ut närmare en miljon euro till högskolor, yrkeshögskolor, forskning och enskilda projekt. FAb Handelsesplanaden 14 ägs av Högskolestiftelsen i Österbotten.

Relaterade artiklar