Mikko Harju ja Linus Krooks Tarhaajantie purkukohteella

Här byggs framtidens arbetsplatser

Är du företagare och behöver nya produktionshallar, lagerlokaler eller logistikutrymmen? Om ja, ska du läsa vidare och bekanta dig med ett av Vasas mest spännande fastighetsprojekt just nu.

Det är många Wärtsiläanställda som börjat sin karriär i kontorsbyggnaderna på Farmarevägen 2 i Runsor. I april i år meddelade Ulla Mäki-Lohiluoma, VD för VP Facilities och Vaasa Parks, samt Kenneth Krooks (Kvadraten Ab) och Niclas Lundell (Famdell Oy Ab) att de 16 000 kvadratmeter stora kontorsbyggnaderna och de 12 000 kvadratmeter stora industrihallarna åter var i lokal ägo.

Inför fastighetsköpet våren 2021 grundades två nya bolag: KOy T2 Partners Vaasa och KOy Producta III Vaasa. T2 Partners ägs av familjen Krooks fastighetsbolag Kvadraten, Niclas Lundells fastighetsbolag Famdell samt VP Facilities Oy Ab, var och en med en tredjedels andel. KOy Producta III Vaasa, däremot, ägs i sin helhet av VP Facilities. Fastighetsmassan inkluderar också en tomt på 94 000 kvadratmeter.

Rivningen av Wärtsiläs gamla kontorsbyggnaders fasader började i september 2021

VP Facilities ansvarar för rivningen av de gamla kontorsbyggnaderna och är en nyckelspelare när helheten utvecklas. Ulla Mäki-Lohiluoma, som är VD på VP Facilities, är stormförtjust i projektet och berättar att visionerna är stora och viljan stark. Två tredjedelar av tomten kommer att utvecklas av VP Facilities och där kommer att byggas hallar för produktion, lager och logisk. Och vid behov även kontorsutrymmen i anknytning till hallarna.

Wärtsilä finns fortfarande kvar i industrihallarna som ligger i den norra ändan av tomten. Ulla intygar att hallarna är i gott skick, i synnerhet de nyaste, högre industrihallarna som färdigställdes under 1990- och 2000-talet. Industrilokalerna kommer att bli kvar och hyras ut till nya användare. Samtliga hallar kommer dock att kunna moderniseras och skräddarsys till fungerande lösningar för verksamheter av olika omfattning. Wärtsilä förväntas vara utflyttade från hallarna under våren 2022.

I dagsläget håller de tomma kontorslokalerna att planas med marken. Planeringen inför rivningen började i juni och i september satte arbetet igång då grävmaskinerna rullade in på området. Hela rivningsarbetet sköts av Oy Sparal Ab och väntas vara klart i december.

Bilder från rivningsarbetet tagna i september 2021

Mikko Harju, byggherrechef på VP Facilities, berättar att cirkulär ekonomi har varit ledordet i rivningsarbetet. Fönster, dörrar och innertak i gott skick har tagits tillvara och kommer att återanvändas i andra kontorslandskap. Metaller som aluminium och koppar har också tagits tillvara och kommer att återvändas. Ja, för att inte nämna betongen. All betong har krossats och kommer att kunna återanvändas i bland annat gårdsgrus. Med andra ord, så mycket som möjligt har försökt tas tillvara och återanvändas på nya ställen.

VP Facilities byggherrechef Mikko Harju

Ulla Mäki-Lohiluoma tipsar att VP Facilities just nu söker en till tre större företag som skulle vilja hyra in sig i de kommande utrymmena på Farmarevägen 2. Allt är fortfarande möjligt att förverkliga där, tillägger hon. Så om du behöver produktionshallar, lagerlokaler eller logistikutrymmen ska du kontakta Ulla Mäki-Lohiluoma på telefonnummer +358 40 5733 004 eller per e-post ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi snarast möjliga.

Varmt välkommen till ett toppenläge i Vasas växande energikluster!

Relaterade artiklar