Futura I-IV talojen käyttäjiä kävelemässä Futura I-talon ulkopuolella

Ny struktur på hemsidona: Vaasa Parks och VP Facilities

Vårt mål är att erbjuda så kundvänliga tjänster som möjligt och vi förtydligar därför strukutren på våra hemsidor. Vaasa Parks hemsida (www.vaasaparks.fi) fokuserar i fortsättningen på Futura I-IV -husen. VP Facilities, som skräddarsyr affärslokaler för företag, har nu fått en egen hemsida under www.vpfacilities.fi.

Bakgrund till förändringen

Vaasa Parks Oy Ab och VP Facilities Oy Ab föddes år 2018 när Oy Vaasa Parks Ab omstrukturerades till två separata bolag. Sedan dess har Vaasa Parks inriktat sig på att utveckla Futura I-IV-fastigheterna och på olika kommunsamarbetsprojekt.  VP Facilities tog däremot på sig ansvaret att skräddarsy affärslokaler enligt företagskunders önskemål.

År 2022 blev Vaasa Parks och Futura I-IV -husen en del av Vaasa Facilita -konsernen. Som helägt av Vasa stad har Vaasa Facilita tagit över kommunsamarbetsprojekten, såsom t.ex. utvecklingen och marknadsföringen av GigaVaasa-området. Fusionen av KOy Vaasa Yrittäjänkatu 17 Fab med moderbolaget Vaasa Parks under hösten 2023 har ytterligare stärkt Vaasa Parks fokus på Futura I-IV -byggnaderna.

Framtiden tillsammans

Trots dessa förändringar fortsätter Vaasa Parks, VP Facilities och Vaasa Facilita arbeta i nära samarbete med varandra. Vi delar lokaler och samma team av experter för att ge våra kunder den bästa möjliga servicen även i fortsättningen.

Utforska våra uppdaterade hemsidor och upptäck hur vi kan hjälpa dig och ditt företag:

Relaterade artiklar