Vaasa kiinteistökonsernin rakenne omistusosuudet

Vaasan kaupungin kiinteistökonsernin käynnistäminen etenee

– Ulla Mäki-Lohiluoma kiinteistökonsernin sisältä toimitusjohtajaksi

Vaasan kaupunki päätti keväällä 2021 perustaa kiinteistökonsernin, jonka tavoitteena on kehittää ja markkinoida nykyisiä yritystoimitilakiinteistöjään sekä toimia aktiivisena yritysalueiden kehittäjänä ja markkinoijana, myös yhteistyössä Vaasan kaupungin ja seudun kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

Kiinteistökonsernin emoyhtiö muodostuu ensivaiheessa Palosaaren Yrityskeskus Oy:stä. Emoyhtiön hallituksessa työskentelevät Lars-Erik Wägar (pj), Tapio Ollikainen (vpj), Lotta Alhonnoro, Seppo Hakala, Markku Järvelä ja Markku Rautonen. PYK:n nykyinen kiinteistöliiketoiminta siirretään vielä tämän vuoden aikana perustettavaan uuteen tytäryhtiöön.

Palosaaren Yrityskeskus Oy:n hallitus on päättänyt kutsua DI (rak.) Ulla Mäki-Lohiluoman Vaasan kaupungin kiinteistökonsernin toimitusjohtajaksi 1.11.2021 alkaen. Hän toimii tällä hetkellä mm. Vaasa Parks Oy Ab:n toimitusjohtajana, missä tehtävässä hän jatkaa edelleen.

Hallituksen puheenjohtaja Lars-Erik Wägar perustelee toimitusjohtajavalintaa mm. aikataulusyillä.

”Toiminnan käynnistäminen ripeällä tavalla mahdollistuu parhaiten jo konsernissa toimivien henkilöiden kautta. Ulla Mäki-Lohiluoman kutsuminen tehtävään koettiin luontevaksi ja parhaaksi ratkaisuksi. Ulla tuntee jo ennestään lähes kaikkien kiinteistökonserniin liittyvien yhtiöiden toimintaa”, hän toteaa.

Kiinteistökonsernin valmistelu jatkuu liiketoimintasuunnitelman viimeistelyllä ja yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistämisellä. Täyteen vauhtiin toiminnassa päästäneen marras-joulukuussa.

”Olen hyvin motivoitunut aloittamaan kaupungin kiinteistökonsernin ja toimitilayhtiöiden vetovastuussa. Näen tässä laajemmassa kokonaisuudessa runsaasti mahdollisuuksia palvella alueemme yrityksiä vielä aikaisempaa paremmin. Hyviä tilavaihtoehtoja voidaan esitellä useammastakin kohteessa ns. yhden luukun periaatteella. Myös toiminnan ja kiinteistöjen kehittämisessä ja markkinoinnissa voidaan konsernin sisältä hyödyntää parhaita käytäntöjä laajemmin, aina myös kaupungin elinkeinopoliittiset tavoitteet huomioiden”, Ulla Mäki- Lohiluoma toteaa.

Käynnistyvän kiinteistökonsernin suurimmat tällä hetkellä toimivat yhtiöt ovat Vaasa Parks ja sen Futura I-IV-kokonaisuus sekä Palosaaren Yrityskeskus mm. Wolffintien kiinteistöjen kautta. Myös NLC Vaasa Oy:n/Vaasa Parksin kautta toteutettavia Invest In Vaasa- ja GigaVaasa-kehittämistoimintoja hoidetaan jatkossa kiinteistökonsernin emoyhtiön kautta. Konserniyhtiöiden henkilökunnat jatkavat konsernin yhtiöiden palveluksessa vanhoina työntekijöinä.

Lisätietoja:
Lars-Erik Wägar                  p. 0500 263 686                  lars-erik.wagar@netikka.fi
Ulla Mäki-Lohiluoma         p. 040 573 3004                  ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi

Lisää samasta aiheesta