Mari Kiviniemi, Toams Häyry, Minna Martikainen ja Ulla Mäki-Lohiluoma
Kuvaaja: Harri Huusko

Vaasan yliopisto ostaa EnergyLab-kiinteistön Palosaarella

Vaasan yliopisto ostaa VP Facilities Oy Ab:ltä kiinteistöosakeyhtiö KOy EnergyLab Vaasan kaikki osakkeet. Kiinteistöyhtiö omistaa Palosaaren sillan kupeessa sijaitsevan rakennuksen, josta yliopisto on tähän asti vuokrannut tiloja. Rakennuksessa sijaitsevat yliopiston polttomoottori- ja polttoainelaboratoriot, jotka ovat keskeinen osa yliopiston VEBIC-tutkimusalustaa. Kauppa solmittiin perjantaina 17. maaliskuuta.

– Halusimme ostaa itsellemme rakennuksen, jossa sijaitsee strategiamme kannalta yksi kärkialoistamme. Jatkossa pystymme entistä paremmin kehittämään laboratoriotoimintaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Käytämme kiinteistöä henkilöstön työtilana ja tutkimustoiminnassa laboratoriotilana, joka yhdistää uusiutuvien kaasumaisten polttoaineiden tutkimuksen uutta luovaan kestävän energian tuotantotutkimukseen. Kaupan myötä saamme siis yliopistolle myös lisätilaa, kertoo yliopiston rehtori Minna Martikainen.

– EnergyLab-rakennuksen siirtyminen Vaasan yliopiston haltuun on luonteva jatkoaskel jo vuonna 2013 alkaneelle projektille. Tämä erityiskohde toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ensisijaisesti tutkimuksen ja koulutuksen tarpeisiin. Vaasan yliopisto on ollut rakennuksen suurin käyttäjä ja vuokralainen rakennuksen valmistumisesta alkaen. Yliopisto on myös toteuttanut kohteeseen mittavat tutkimus-laiteinvestoinnit. Luovutamme EnergyLabin Vaasan yliopiston haltuun tyytyväisin mielin, toteaa toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma.           

Kaupan valmistelussa ostajan neuvonantajana toimi Trevian Asset Management Oy ja myyjän puolella EY. Kauppahintaa ei julkisteta.

Lisätiedot:
Rehtori Minna Martikainen
Vaasan yliopisto
p. 029 449 8636, minna.martikainen@uwasa.fi

Toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma
VP Facilities Oy Ab
p. 040 573 3004, ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi

Artikkelikuva: (ylhäällä vas.) Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mari Kiviniemi, Vaasan kaupunginjohtaja ja KOy EnergyLab hallituksen jäsen Tomas Häyry, (alhaalla vas.) Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen ja VP Facilitiesin toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma.

 

Lisää samasta aiheesta