Palosaari_72

Energialaboratorio ”EnergyLab” suunnittelu liikkeelle

Vaasan Yliopisto, Wärtsilä Finland Oy ja Oy Vaasa Parks Ab ovat perjantaina 28.6. allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, jonka perusteella Vaasan kaupungin osakkuus-yhtiö Oy Vaasa Parks Ab käynnistää yhteisen EnergyLab-laboratoriorakennuksen suunnittelun. Vaasan Palosaarelle rakennettavan tuotekehitys-, tutkimus- ja koulutus-laboratorion suunnittelu toteutetaan syksyn 2013 aikana ja laboratoriokiinteistön rakennustöiden on tarkoitus alkaa vuoden 2014 alussa. Kolmikerroksisen 2600 m2:n laboratoriorakennuksen rakentaminen kestää arviolta vuoden. Tavoitteena on, että tilat ovat Vaasan yliopiston ja Wärtsilä Finland Oy:n käytössä vuoden 2015 alkupuolella.    

Hankkeen tavoite:

”Vaasassa on merkittävä keskittymä suomalaista energia-alan kasvuhaluista teollisuutta ja Vaasan johdolla laajaa suomalaista osaamista voidaan yhdistää entistä kilpailukykyisemmäksi vientialaksi.” Näin toteaa Työ- ja elinkeinoministeriö TEM 17.6.2013 tekemässään INKA-päätöksessä, jossa Vaasa yhdessä neljän muun kaupungin kanssa valittiin innovatiiviset kaupunkiseudut –ohjelma-vastaavaksi vuosille 2014-2020.

Kevään 2013 ajan valmisteltu yhteinen tuotekehitys-, tutkimus- ja koulutuslaboratorio on INKA-hakemukseen sisältynyt demonstraatiohanke, jolla on suuria vaikutuksia osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä korkeakoulujen yhteistyötä energiateknologiayritysten kanssa moottori- ja polttoainetutkimuksen yhteisen tutkimusalustan avulla. Laboratorioprojektin valmistelun käynnistivät Vaasan yliopisto ja Wärtsilä Finland Oy. Valmistelua on tehty Oy Vaasa Parks Ab:n johdolla ja yhteistyössä tontin omistajan Vaasan kaupungin kanssa.

Valmistelu keväällä 2013: 

Palosaaren ns. Innotalo-kortteli valikoitui parhaaksi energialaboratorion sijaintipaikaksi erityisesti korkeakoulujen läheisyyden takia. Korttelin asemakaava vahvistui vuonna 2011. Alueella toimii tällä hetkellä venealan yritys. Valmistelussa on tarkasteltu koko Palosaaren kampusalueen kehittämistavoitteita korkeakoulujen tutkimus- ja koulutusyksiköiden, yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden yhteisenä innovatiivisena ja kasvua luovana toimintaympäristönä sekä huippuosaajien kohtaamispaikkana.

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n laatima Innotalo-korttelin yleissuunnitelma sekä ensimmäisenä vaiheena toteutettavan EnergyLab-talon luonnossuunnitelmat valmistuivat kesäkuun alussa. EnergyLab-kiinteistö sijoittuu suunnitelman mukaan Wolffintien ja Yliopistorannan vilkkaan risteyksen lähettyville.

Lisätietoja:

  • Rehtori Matti Jakobsson, Vaasan yliopisto p. 029 449 8073
  • Toimitusjohtaja Stefan Damlin, Wärtsilä Finland Oy, p. 050 5570 726
  • Teknisen toimen johtaja Markku Järvelä, Vaasan kaupunki, p. 040 1354 958
  • Toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma, Oy Vaasa Parks Ab, p. 040 573 3004

Lisää samasta aiheesta